Prodejní a neveřejné akce

2021

12. – 14. 12. 2021 Prodej výběrového použitého textilu – Marv s.r.o. (velký sál)

2022

11. 1. 2022 Výkup drahých kovů a starožitností (předsálí divadla)

3. 2. 2022 Klub českých turistů – výroční schůze (velký sál)

9. 2. 2022 Prostějovská móda – Volanský (velký sál)