O nás

  • KZMJ je zkratka: Kulturní zařízení města Jičína
  • KZMJ jsou příspěvkovou organizací města Jičína a jednou z nejdůležitějších součástí kulturního a společenského života ve městě.
  • KZMJ „jsou“ nikoliv „je“ – množné číslo ukrývá Masarykovo divadloBiograf Český ráj a Městské informační centrum.
  • KZMJ vznikla natřikrát : v roce 2004 rozhodnutím Rady města, 1. ledna 2005 De jure a 1. 3. 2005 skutečně, protože se pod pomyslnou jednou střechou ocitly Kulturní dům (nyní Masarykovo divadlo) a Biograf Český ráj. V roce  2006 přibylo ještě infocentrum. Po určitou dobu KZMJ spravovala i Valdštejnskou lodžii, ale tu má nyní v nejpovolanějších rukou o.p.s. Kulturní imaginárium.
  • KZMJ – to je rok co rok téměř 200 akcí, nejen v divadle, ale i po celém městě, které KZMJ organizují, spolupořádají nebo se na nich významně podílejí. Těch se zúčastňuje kolem 40 tisíc lidí všech věkových kategorií z Jičína i ze širokého okolí.
  • KZMJ – to je přes 900 projekcí po celý rok v digitalizovaném biografu pro více než 40 000  diváků, kteří z jičínského bia udělali nějkolikrát po sobě nejnavštěvovanější jednosálové kino v Královéhradeckém kraji.
  • KZMJ – to je ročně přes 120 000 návštěvníků Městského informačního centra – místních obyvatel, tuzemských turistů i hostů ze zahraničí. Služby MIC jsou pravidelně hodnoceny odbornou i laickou veřejností jako jedny z nejlepších v kontextu širokého regionu. V roce 2018 bylo zařízení vyhlášeno jako nejlepší v Královéhradeckém kraji.
  • KZMJ – to jsou i vlastní projekty: Jičín – brána do pohádky, Svátek hudby, Jičínský Máj, Letní kino v zámecké zahradě, Pohádky Na dvorku, Noc v biáku, Ochutnej Český ráj a další
  • KZMJ znamená Kultura, Zábava a Mnohé Jiné

Kancelář Masarykova divadla otevřena v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00