KZMJ

V neděli 18. 7. v rámci festivalu jičínských kapel bylo ve spolupráci s Oblastní charitou Jičín vybráno pro tornádem poničenou Moravu 2.540,-Kč. Další příspěvky řešili návštěvníci přímo na místě převodem na účet Diecézní charity Brno.